Pozostałe

Pozostałe narzędzia i urządzenia brukarskie służą do wykonywania różnych prac brukarskich takich jak: przewożenie, przecinanie, ustawianie pod kątem, wyciąganie i ustawianie kostki brukowej. Bezpieczne, zgodne z przepisami BHP przecinanie kostki brukowej, wykonywanie murków oporowych przy krawężnikach i wiele innych podobnych prac.