Program Operacyjny Inteligentny RozwójPOIR.03.04.00-22-0018/20-00 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach. Dotacja na kapitał obrotowy.

  1) POIR.03.04.00-22-0018/20-00 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorstwa w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami  finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemiii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Wartość projektu:  183491,31 PLN. Środki wspólnotowe: 100 %.

    2) Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

    3) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.1. Rezerwy Funduszu Pracy.